Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 4/2022

http://www.kujawiaki.pl/2725-szkolenie-spotkanie-informacyjne-do-konkursu-4-2022.html
W dniu 14 czerwca 2022 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wni [...]

W dniu 14 czerwca 2022 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach osi 7- Aktywność lokalnej młodzieży  - projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży.

Przedmiotem szkolenia były:

 Lokalne kryteria wyboru operacji RPO 7,

 Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji   ,

 Lista warunków udzielenia wsparcia oraz analizę wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie.
Galeria zdjęć:
Szkolenie/ spotkanie informacyjne  do konkursu 4/2022
Szkolenie/ spotkanie informacyjne  do konkursu 4/2022
Szkolenie/ spotkanie informacyjne  do konkursu 4/2022