Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

http://www.kujawiaki.pl/2732-spotkanie-informacyjne-4.html
W dniu 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo odbyło się spotkanie [...]

W dniu 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014-2020 – w jakim miejscu jesteśmy? ” Zaprezentowana została perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia lokalnej strategii rozwoju. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

    Konkursy PROW 2014-2020

    Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020

    Konkursy grantowe oś 7 RPO WK-P 2014-2020

    Konkursy w 2022 r.

    Stan wdrażania LSR.

Na spotkaniu zaprezentowany został również stan wdrażania nowej strategii LSR. Stowarzyszenie od początku wdrażania LSR ogłosiło 19 konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogi(1 konkurs), infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (4 konkursy), dziedzictwo kulturowe (1 konkurs), 6 konkursów na podjęcie działalności gospodarczej (premie), 7 konkursów na rozwój działalności gospodarczej. LGD ogłosiło również 9 konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Rewitalizacji, 2 konkursy – kluby pracy, 1 konkurs – granty 7, 11 konkursów na projekty grantowe w ramach osi 11 skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia oraz 1 konkurs Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i poruszone tematy przybliżyły działalność Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Galeria zdjęć:
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Polecane artykuły:

Apetyt na kujawską tradycję

Miło nam poinformować, że wspólnie z Lokalną Grupą Działania ”Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w dniu 25.04.2023r podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na projekt współpracy pn. „A [...]

Walne Zebranie

Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 24 maja 2023 roku o godz. 12-tej w Zielonej Szkole, Goreń Duży 37, 87-821 Baruchowo, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 4

Wczoraj 74

W tym tygodniu 139

W tym miesiącu 393

Odwiedzin ogółem 161367

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska